Zveřejňování a poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Příspěvkové organizace jsou povinny zveřejňovat a poskytovat informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Příspěvkové organizace mají tak povinnost:
- zveřejňovat informace dle § 5 odst. 1 zákona,
- ve svém sídle v úředních hodinách zpřístupnit informace dle §5 odst. 2 zákona a
- poskytovat informace na základě žádostí (viz §14 a násl.)

Vedení mateřské školy umožní k nahlédnutí Smlouvy včetně jejich Dodatků na základě předchozí žádosti a domluvení termínu s ředitelkou školy.

Návrh rozpočtu organizace 2022.pdf (237528)

Oznámení o schválení rozpočtu na rok 2021.pdf (230786)

Návrh rozpočtu organizace na rok 2021.pdf (592265)

Výroční zpráva MŠ Hvězdička 2019-2020.pdf (1017937)

Zřizovací_listina.pdf (5342931)

Usnesení_změna_názvu.pdf (367143)

Rozhodnutí_jídelna.pdf (460669)

MŠ Hvězdička - návrh rozpočtu na rok 2020.pdf (118122)Návrh rozpočtu organizace 2022.pdf (237528)

Oznámení o schválení příspěvku 2020.pdf (427945)

Střednědobý výhled rozpočtu- MŠ Hvězdička.pdf (119468)

 

Kontakt

MŠ Hvězdička Liberec Gagarinova 788/9
Liberec 6
460 07
Telefon 482 322 095
IČ 72076950
ms.gagarinova@volny.cz