GDPR

 

Ochrana osobních údajů - GDPR

Dne 25. května 2018 vstoupilo v účinnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Mateřská škola „Hvězdička“, Liberec, Gagarinova 788/9, p.o., jako správce a zpracovatel osobních údajů za účelem naplnění zásady transparentnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR) informuje o základních aspektech zpracování osobních údajů, která probíhají v rámci činností naší organizace, o právech subjektů údajů a způsobech jejich uplatnění.

Správce osobních údajů:

Název organizace

Mateřská škola „Hvězdička“, Liberec, Gagarinova 788/9, p.o

Sídlo organizace

Gagarinova 788/9, Liberec 6, 460 07

72076950

Kontaktní telefon

482 322 095

Kontaktní e-mail

ms.gagarinova @volny.cz

Elektronická podatelna

 

ID datové schránky

hkywyqw

Web

https://www.skolkahvezdicka.cz/

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

V souladu s článkem 37 odst. 1 písm. a) GDPR správce osobních údajů zřídil funkci pověřence (DPO – Data Protection Officer).

Titul

Ing. Bc.

Jméno

Jiří

Příjmení

Kubela

Kontaktní telefon

+ 420 725 980 725

Kontaktní e-mail                                                  

gdprposouzeni@outlook.cz

Hlavním úkolem pověřence je monitorování souladu zpracování osobních údajů s povinnostmi vyplývajícími z GDPR, provádění interních auditů, příprava školení pracovníků a celkové řízení agendy interní ochrany dat správce osobních údajů.

Mezi další úkoly Pověřence náleží např.:

poskytování informací a poradenství správci a zaměstnancům správce, kteří se na zpracování osobních údajů podílejí,

monitorování souladu činností správce s GDPR,

poskytování poradenství na vyžádání, pokud jde o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů,

spolupráce s Úřadem pro ochranu osobních údajů,

působení jako kontaktní místo pro subjekty údajů,

metodická pomoc v oblasti úprav interních předpisů (směrnic),

zajištění školení zaměstnanců, kteří provádějí zpracování osobních údajů,

poskytování metodické pomoci při návrhu technických a organizačních opatření v rámci nápravných opatření,

poskytování metodické pomoci při jednání s dodavateli software či technologií dotýkajících se problematiky zpracování osobních údajů.

 

Kontakt

MŠ Hvězdička Liberec Gagarinova 788/9
Liberec 6
460 07
Telefon 482 322 095
IČ 72076950
ms.gagarinova@volny.cz